Baczność młodzi, szkoła nadchodzi!
Tak niedawno się zaczęła ta przygoda….
Cztery lata już minęły, co tu kryć!
Dziś odchodzić nam z przedszkola trochę szkoda,
Przecież każdy z nas tu zawsze lubił być….
Uroczyste pożegnanie starszaków w naszym przedszkolu.