Zabawy montessoriańskie

Cyfry i żetony

zestaw składa się z drewnianego pudełka z dwiema przegródkami. W jednej przegródce znajdują się płytki ze sklejki z nadrukowanymi w kolorze czerwonym cyframi drukowanymi od 1 do 10. W drugiej przegródce jest 55 drewnianych, czerwonych żetonów.

Praca z materiałem umożliwia dziecku:

 • zapoznanie z pojęciem parzystości i nieparzystości liczb;
 • tworzenia zbiorów od 1 do 10;
 • doskonalenie umiejętności kojarzenia cyfr z odpowiednią liczbą elementów;
 • ćwiczenia w liczeniu.

Przykładowe propozycje pracy:

 1. Układanie cyfr od 1 do 10 i przyporządkowanie odpowiedniej ilości żetonów, układając je w pary.
 2. Rozpoznawanie i nazywanie liczb parzystych i nieparzystych.
 3. Ukazanie, że liczba nie zależy od układu elementów zbioru.
 4. Tworzenie zbiorów od 1 do 10 z różnych przedmiotów.
 5. Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu żetonów.

Belki numeryczne

zestaw składa się z 10 drewnianych klocków różniących się długością. Najkrótszy ma 10 cm, a długość każdego następnego wzrasta 0 10 cm. Każda belka (od drugiej do dziesiątej) jest podzielona i pomalowana przemiennie na czerwono i niebiesko. Do zestawu potrzebujemy jeszcze 10 kart z symbolami liczbowymi od 1 do 10. Taki sam zestaw istnieje w wersji mini.

Praca z materiałem umożliwia dziecku:

 • przyswojenie pojęcia liczby od 1 do 10;
 • liczenia w zakresie od 1 do 10;
 • pierwsze doświadczenia z systemem metrycznym.

Przykładowe propozycje pracy:

 1. Układanie belek od najkrótszej do najdłuższej.
 2. Przeliczanie belek posługując się liczebnikami głównymi.
 3. Przeliczanie tylko czerwonych odcinków (parzysta liczba klocków).
 4. Przeliczanie tylko niebieskich odcinków (nieparzysta liczba klocków).
 5. Ćwiczenia w dopasowywaniu do belek kart liczbowych.
 6. Odrysowywanie belek na dużym papierze.
 7. Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, porównywaniu.
 8. Ćwiczenia w parach i grupach np.: tworzenie szeregów, wyszukiwanie składników liczb.
 9. Tworzenie kompozycji przestrzennych z wykorzystaniem innych pomocy.

Dzwonki

zestaw składa się z 13 par dzwonków, które składają się na skalę chromatyczną rozpoczynającą się od „c” (do). Jeden dzwonek każdej pary jest czarny lub biały, a drugi to naturalne drewno. Do kompletu dołączone są 2 młotki dzwonkowe i 1 amortyzator.

Praca z dzwonkami umożliwia dziecku:

 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • operowanie pojęciami: „wysoki – niski”, „wysoki – wyższy – najwyższy”, „Niski – niższy – najniższy”;
 • nauka wygrywania prostych melodii.

Przykładowe propozycje ćwiczeń:

 1. Nauka uderzania pałeczką w dzwonki i osłuchanie z brzmieniem dźwięków.
 2. Dobieranie dzwonków w pary.
 3. Układanie dźwięków od najniższego do najwyższego.
 4. Łączenie się par dzieci z takim samym dzwonkiem, tworzenie gamy.
 5. Zabawy z dźwiękami.
Dzwonki montessoriańskie
Puszki szmerowe

Puszki szmerowe

Zestaw składa się z dwóch drewnianych pudełek z pokrywkami w kolorach – czerwonym i niebieskim. W każdym pudełku znajduje się sześć drewnianych pojemników w kształcie puszek zamkniętych pokrywką dopasowaną do koloru pokrywki pudełka. Puszki wypełnione są różną zawartością (piasek, groch, kamyczki, itp.) wydającymi różne dźwięki. Zadaniem dziecka jest odnalezienie pary identycznych dźwięków – po jednej sztuce z puszek niebieskich i czerwonych.

Praca z materiałem umożliwia dziecku:

 • ćwiczenia koncentracji,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności dopasowywania takich samych dźwięków,
 • rozwijanie umiejętności stopniowania dźwięków: głośny – głośniejszy – najgłośniejszy, cichy – cichszy – najcichszy,
 • rozwijanie swojej pamięci słuchowej.

      Przykładowe propozycje ćwiczeń:

 1. Układanie puszek od dźwięku najgłośniejszego do najcichszego lub odwrotnie.
 2. Dobieranie puszek w pary.
 3. Ustawianie się dzieci z puszką według głośności wydawanych dźwięków – od najgłośniejszego do najcichszego (puszki z jednego pudełka).
 4. Szukanie puszek po sali o takim samym dźwięku – dobieranie w pary.
 5. Łączenie się par dzieci z takim samym dźwiękiem.

Ramki do zapinania

Zestaw składa się z kwadratowych ramek z drewna o wymiarach 30×30 cm z przymocowaną tkaniną. Praca z ramkami służy do pokonania trudności , które dzieci napotykają w codziennym życiu. Ramki posiadają różne rodzaje zapięć (ramka z guzikami, agrafką, paskiem, zamkiem błyskawicznym, z haftkami, z kokardami, ze sznurowadłem)

Praca z materiałem umożliwia dziecku:

 • osiągnięcie samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się,
 • kształcenie koncentracji i uwagi,
 • nauka logicznego przebiegu kolejnych etapów pracy,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie samodzielności, niezależności.

 

      Przykładowe propozycje ćwiczeń:

 1. Zapinanie guzików, rzepów, wiązania kokard.
 2. Zapianie różnego rodzaju odzieży.
 3. Zaplatanie warkocza, wiązanie kokard.
 4. Wiązanie butów.
 5. Zapinanie plecaków, worków.
ramki do zapinania

PRZESYPYWANIE – ŁYŻECZKA

Zestaw składa się z tacy, dwóch jednakowych miseczek (miseczka po lewej stronie wypełniona jest materiałem sypkim łatwym do nakładania łyżeczką np.: fasola, soczewica), łyżeczki (leżącej na środku tacy pomiędzy miseczkami). Ilość materiału dobieramy do sprawności manualnej dziecka.

Praca z materiałem umożliwia dziecku:

 • naukę posługiwania się łyżeczką,
 • doskonalenie i utrwalenie prawidłowego chwytu łyżeczki,
 • przygotowanie do matematyki – porównywania ilości, szacowanie,
 • rozwijania koordynacji ruchowo – wzrokowej,
 • przygotowania do nauki pisania.

Przykładowe propozycje ćwiczeń:

 1. Przesypywanie materiału różnymi łyżkami.
 2. Wprowadzanie innego materiału do przesypywania np.: orzechy, kasztany, ryż, koraliki.
 3. Porównywanie liczebności, stosowanie sformułowań więcej – mniej, pusto – pełno.
 4. Przesypywanie z jednego dużego pojemnika do kilku mniejszych.
przesypywanie

SKŁADANIE SERWET

Zestaw składa się z drewnianej tacy (koszyczka), kompletu kwadratowych serwetek, o wymiarach ok.30 cm. Serwetki są gładkie, jednokolorowe najlepiej w pastelowym kolorze, z wyszytymi liniami. Ułożone są jedna na drugiej, w kolejności wykonywania zadania. Dziecko wyjmuje serwetki, rozkłada i następnie składa w miejscach gdzie widać szew.

Praca z materiałem umożliwia dziecku:

 • przygotowanie do składania ubrań, chusteczek, ręczników itp,
 • przygotowanie do geometrii,
 • przygotowanie do nauki pisania,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie myślenia przestrzennego.

      Przykładowe propozycje ćwiczeń:

 1. Składanie serwetek do obiadu.
 2. Nakrywanie do stołu – przygotowanie dekoracji.
 3. Składanie i rozkładanie ubrań.
 4. Składanie origami.
Serwety na tacy.

Przedszkole Nr 1
im. Krasnala Hałabały
w Gryfinie

ul. Wojska Polskiego 11
74-101 Gryfino

Kontakt

tel.: 91 333 27 20, 501 281 566
e-mail: halabala@gryfino.pl

Numery kont

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie im. Krasnala Hałabały
PEKAO S.A. I o/ Gryfino
95 1240 3855 1111 0010 3674 5624

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie
im. Krasnala Hałabały
54 2490 0005 0000 4530 7264 0373