Zabawy montessoriańskie

Cyfry i żetony

zestaw składa się z drewnianego pudełka z dwiema przegródkami. W jednej przegródce znajdują się płytki ze sklejki z nadrukowanymi w kolorze czerwonym cyframi drukowanymi od 1 do 10. W drugiej przegródce jest 55 drewnianych, czerwonych żetonów.

Praca z materiałem umożliwia dziecku:

 • zapoznanie z pojęciem parzystości i nieparzystości liczb;
 • tworzenia zbiorów od 1 do 10;
 • doskonalenie umiejętności kojarzenia cyfr z odpowiednią liczbą elementów;
 • ćwiczenia w liczeniu.

Przykładowe propozycje pracy:

 1. Układanie cyfr od 1 do 10 i przyporządkowanie odpowiedniej ilości żetonów, układając je w pary.
 2. Rozpoznawanie i nazywanie liczb parzystych i nieparzystych.
 3. Ukazanie, że liczba nie zależy od układu elementów zbioru.
 4. Tworzenie zbiorów od 1 do 10 z różnych przedmiotów.
 5. Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu żetonów.

Belki numeryczne

zestaw składa się z 10 drewnianych klocków różniących się długością. Najkrótszy ma 10 cm, a długość każdego następnego wzrasta 0 10 cm. Każda belka (od drugiej do dziesiątej) jest podzielona i pomalowana przemiennie na czerwono i niebiesko. Do zestawu potrzebujemy jeszcze 10 kart z symbolami liczbowymi od 1 do 10. Taki sam zestaw istnieje w wersji mini.

Praca z materiałem umożliwia dziecku:

 • przyswojenie pojęcia liczby od 1 do 10;
 • liczenia w zakresie od 1 do 10;
 • pierwsze doświadczenia z systemem metrycznym.

Przykładowe propozycje pracy:

 1. Układanie belek od najkrótszej do najdłuższej.
 2. Przeliczanie belek posługując się liczebnikami głównymi.
 3. Przeliczanie tylko czerwonych odcinków (parzysta liczba klocków).
 4. Przeliczanie tylko niebieskich odcinków (nieparzysta liczba klocków).
 5. Ćwiczenia w dopasowywaniu do belek kart liczbowych.
 6. Odrysowywanie belek na dużym papierze.
 7. Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, porównywaniu.
 8. Ćwiczenia w parach i grupach np.: tworzenie szeregów, wyszukiwanie składników liczb.
 9. Tworzenie kompozycji przestrzennych z wykorzystaniem innych pomocy.

Dzwonki

zestaw składa się z 13 par dzwonków, które składają się na skalę chromatyczną rozpoczynającą się od „c” (do). Jeden dzwonek każdej pary jest czarny lub biały, a drugi to naturalne drewno. Do kompletu dołączone są 2 młotki dzwonkowe i 1 amortyzator.

Praca z dzwonkami umożliwia dziecku:

 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • operowanie pojęciami: „wysoki – niski”, „wysoki – wyższy – najwyższy”, „Niski – niższy – najniższy”;
 • nauka wygrywania prostych melodii.

Przykładowe propozycje ćwiczeń:

 1. Nauka uderzania pałeczką w dzwonki i osłuchanie z brzmieniem dźwięków.
 2. Dobieranie dzwonków w pary.
 3. Układanie dźwięków od najniższego do najwyższego.
 4. Łączenie się par dzieci z takim samym dzwonkiem, tworzenie gamy.
 5. Zabawy z dźwiękami.
Dzwonki montessoriańskie

Przedszkole Nr 1
im. Krasnala Hałabały
w Gryfinie

ul. Wojska Polskiego 11
74-101 Gryfino

Kontakt

tel.: 91 333 27 20, 501 281 566
e-mail: halabala@gryfino.pl

Numery kont

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie im. Krasnala Hałabały
PEKAO S.A. I o/ Gryfino
95 1240 3855 1111 0010 3674 5624

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie
im. Krasnala Hałabały
54 2490 0005 0000 4530 7264 0373