„Na łące” wiosenne przedstawienie dzieci z grupy Jeżyków. Dzieci z grupy Jeżyków wystąpiły w wiosennym przedstawieniu „Na łące”. Po przedstawieniu dzieci wspólnie śpiewały wiosenne piosenki.