Historia Przedszkola

Budynek przy ulicy Wojska Polskiego 11 w Gryfinie, funkcjonuje jako przedszkole Nr 1 od roku szkolnego 1947/48 i do dnia dzisiejszego dnia słychać w nim gwar dziecięcych głosów.

Jako pierwsza opiekę nad placówką pełniła pani Zofia Burdziuk-Mazur, której to wychowankami były dzieci repatriantów. Zadaniem placówki była pomoc biednym dzieciom repatriantów w formie opieki i wyżywienia. Obsługę stanowiła jedna niemiecka kobieta, która sporządzała posiłki i sprzątała.

Stan techniczny budynku pozwalał na wykorzystanie tylko jednej sali na parterze. Pozostałą cześć budynku remontowała wówczas grupa jeńców niemieckich. W 1950 roku na parterze budynku funkcjonowały już trzy sale, w których przebywało około 100 dzieci. Taki stan wychowanków utrzymał się w latach 1950-1953.

W tym czasie w pomieszczeniach na I piętrze mieściły się biura Inspektora Szkolnego. Na terenie przedszkola dzieci uprawiały mały ogródek warzywny, obserwując przyrodę i ucząc się wychowania przez pracę. Od 1958 roku na potrzeby przedszkola oddano I piętro budynku, by tam zorganizować dwie sale zabaw dla dzieci. Wówczas przedszkole dysponowało pięcioma salami zabaw dla dzieci i mogło przyjąć więcej niż dotychczas dzieci.

W latach 1983-1987 trwa rozbudowa przedszkola. W taki oto sposób uzyskano dodatkowo: dwie sale zabaw dla dzieci (I piętro), szatnię dla dzieci (kosztem małej sali na parterze) oraz kuchnię i jej zaplecze (parter).

Obecnie przedszkole posiada sześć oddziałów. Na parterze znajdują się trzy szatnie dla dzieci, dwie sale zabaw, wspólna łazienka, kuchnia. Pierwsze piętro – cztery sale dla dzieci ze wspólną łazienką. Na drugim Pietrze znajdują się: pokój nauczycielski, gabinet Pani Dyrektor, gabinet logopedy, a także najbardziej lubiana przez dzieci sala gimnastyczna, która jest dobrze wyposażona w sprzęt sportowy, przybory do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych z dziećmi.  Jest tam również sala audiowizualna i garderoba ze strojami.

Wokół budynku i na placu zabaw jest wiele zieleni. Plac zabaw wyposażony jest w sprzęt wykonany z drewna.

Przedszkole Nr 1 choć ma już 75 lat, to dopiero od 1998 roku posiada swojego patrona i hymn przedszkola.
Jest nim Krasnal Hałabała.

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która systematycznie dokształca się, a także uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Od września 2012 roku pracujemy zgodnie z pedagogiką Marii Montessori. Jest to alternatywny sposób pracy z dziećmi, oparty na prawidłowym rozwoju psychologicznym człowieka i jego motywacji do samodzielnego działania w sprzyjających edukacyjnych warunkach. Chcemy, aby dzieci były samodzielne, kreatywne, pełne wiary w siebie i swoje możliwości. 

 

Przedszkole Nr 1
im. Krasnala Hałabały
w Gryfinie

ul. Wojska Polskiego 11
74-101 Gryfino

Kontakt

tel.: 91 333 27 20, 501 281 566
e-mail: halabala@gryfino.pl

Numery kont

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie im. Krasnala Hałabały
PEKAO S.A. I o/ Gryfino
95 1240 3855 1111 0010 3674 5624

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie
im. Krasnala Hałabały
54 2490 0005 0000 4530 7264 0373