Podsumowanie akcji charytatywnej Szlachetna Paczka

Jak co roku, w okresie przedświątecznym nasze przedszkole bierze udział w zbiórce żywności i środków czystości dla potrzebujących. Bardzo dziękujemy rodzicom oraz pracownikom przedszkola za chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Bo wspólnie możemy więcej!