,,Autyzm nie jest zaraźliwy, ignorancja owszem”.

Drugiego kwietnia dzieci z Przedszkola nr 1 wzięły czynny udział w świętowaniu Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.