W dniu dzisiejszym tj. 13 maja 2024 r. Burmistrz Miasta i Giny Gryfino ogłosił konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie,

ul. J. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino

2. Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie,

ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino

3. Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie,

ul. T. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino.

W załączniku treść ogłoszenia.

Ogloszenie-PDF.pdf